Odvetniška pisarna Maček - družinsko pravo

Zadnja leta se je naša pisarna specializirala na družinskem pravu, ki je postalo naše glavno področje. Z več kot 15 letnimi izkušnjami vam nudimo pomoč v vsaki situaciji, ki se nanaša na družinske razmere v vseh pogledih. Svetujemo in zastopamo vas na področju razveze zakonske zveze, stikov otrok, delitvi in zaščiti premoženja in v kazenskih postopkih, ki izvirajo iz teh razmerij. Seveda pa vam bomo pomagali tudi na drugih področjih prava odvisno od vaših želja in potreb.

O podjetju

Že od vsega začetka je bil naš glavni moto pomagati ljudem na področju družinskih razmerij. V Sloveniji se vsako leto razveže približno 2500 zakonskih zvez. Razveza zakonske zveze pa prinese s sabo več kot samo ločitev med partnerjema ampak tudi odločitve, ki se nanašajo na otroke, kakor tudi na premoženje partnerjev. Emocij v takšnih zadevah ni mogoče izključiti, stres postopkov je visok in obnašanje ljudi je mnogokrat takšno, kot v normalnih pogojih vsakodnevnega življenja nanj ne bi niti pomislili. Seveda pa so pogosto največje žrtve postopkov otroci. Naše stranke zastopamo tudi v razmerjih z organi socialnega skrbstva, saj neizobibno pride tudi do konfliktnih odnosov, ki zahtevajo njihovo posredovanje.

Da smo na pravi poti potrjujejo mnoge zadovoljnje stranke, ki se vračajo k nam tudi v drugih zadevah pravne narave.

Način delovanja

Na prvem splošnem posvetu se seznanimo z vašo situacijo in iščemo ideje, kako nadaljevati in kakšni stroški bodo pri tem nastali. Za takšen posvet vam ponujamo fiksni strošek. Če želite, da vas v vašem primeru zastopamo, vam pojasnimo in ocenimo stroške postopka. V primeru, da ocenjeni stroški tekom postopka povečajo vas o tem seveda obvestimo zaradi potrditve le-teh. V primeru, da se za zastopanje ne odločite, boste plačali samo stroške svetovanja, odvisno od časa trajanja svetovanja.

Naša pisarna ne ponuja brezplačne pravne pomoči in na splošno tudi ne delujemo pro bono, razen v izjemnih primerih.

Na prvi sestanek se lahko naročite na naš telefon ali pa po mailu. Prav tako vam nudimo sestanke preko Zoom-a za tiste, ki nimajo trenutne možnosti priti v pisarno osebno.

Razveza zakonske zveze

Če se dogaja tudi vam problem v zakonski zvezi in misel na razvezo niste edini, niste neobičajni in vsekakor niste v tem sami. Vendar pa ostaja vseeno skrb za bodočnost, za finance, skrb za premoženje in za otroke. Družinsko pravo je kompleksno in gre vzporedno z spremembami okolja in življenskim stilom. Ali želite končati nesrečno razmerje, ali pa ste prejeli zahtevek za ločitev, niti eno niti drugo niso stvari, ki si jih v življenju primarno želite, ko pa pridejo zahtevajo od vas ravnanje, ki bo za vas kar najbolj ugodno. Za to pa poskrbimo mi.

Veliko primerov, ki smo jih imeli in jim imamo vsakodnevno izhaja iz naših izkušenj na tem področju, kakor tudi velikega števila zadovoljnjih strank.

Razdelitev premoženja

Razveza ima lahko lahko uničujoč emotivni udarec za obe strani. Posledica pa se kaže še posebej v zvezi s premoženjem in potrebami obeh strani in otrok. To je kompleksno področje in finančni dogovor bo izhajal iz sprejemljivih in realnih potreb bivših partnerjev in dogovor mora nenazadnje sloneti tudi na prihodnosti obeh bivših partnerjev in otrok. Dogovor je tako lahko sklenjen sporazumno v primeru soglasja obeh strank , v primeru da to ni mogoče pa ostane za urejanje sodna pot. Formule za uspešni dogovor ni, delitev 50/50 je samo začetna točka. Seveda pa lahko pri dogovoru pomaga tudi izkušen pravni strokovnjak, ki vam nenazadnje lahko prinese tudi zmanjšanje stroškov celotenega postopka.

Preživljanje otrok in stiki

Eno najobčutljivih področij družinskih razmerij je preživljanje skupnih otrok in stiki.

Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se sporazumeta o preživljanju skupnih otrok. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo.

Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o preživljanju skupnih otrok, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev.

Otrokovo premoženje upravljajo do otrokove polnoletnosti v otrokovo korist njegovi starši. Dohodke iz premoženja otrok smejo starši uporabljati predvsem za njegovo preživljanje, vzgojo in izobraževanje, pa tudi za nujne potrebe družinske skupnosti, če sami nimajo zadosti sredstev. Starši smejo s privolitvijo centra za socialno delo odsvojiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in izobrazbe, ali če to zahteva kaka druga njegova korist. Ker pa niso vedno razmerja z centri s socialno delo rožnata, kot bi marsikdo pričakoval vam pomagamo tudi v razmerjih nasproti centrom za socialno delo.

Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, oba starša imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi. Seveda pa marsikdaj in v velikih primerih pride do nesoglasij med bivšima partnerjema, kot tudi glede odločitev centra za socialno delo, ki je pomemben člen pri določitvi stikov. Seveda mora biti edino in izključno vodilo pri tem korist otrok.

Če pa ni možno stike izvrševati niti ob pomoči centrov za socialno delo, lahko odloči o stikih sodišče na zahtevo starša, ki se mu onemogočajo stiki in se starši ki onemogoča stike odvzame varstvo in vzgoja otroka in ga zaupa drugemu od staršev, če meni, da bo ta omogočal stike in če je le tako mogoče varovati otrokovo korist.

V vseh navedenih razmerij je potrebno veliko potrpljenja in strokovnega znanja, ki vam ga z našimi izkušnjami lahko ponudimo.

Ekipa

Temelj naše ekipe predstavlja odvetnica Nuša Maček, specialistka na področju družinskega prava od leta 1996 in mladi kolegi svetovalci.

Kontakt

Vsak dan nas lahko pokličete na našo telefonsko številko 03 427 31 50 ali GSM 070 377 741
od 9.00 do 13.00 ure,
lahko nam pošljete fax na št. 03 427 31 55
ali pa na naš mail: odvetnica@nusamacek.si

V izrednih primerih nam lahko vsak dan od 8.00 – 24. 00 ure pošljete na GSM št. 070 377 741 sms ali nas pokličete, v najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali nazaj ali vam poslali sporočilo. Stroški izrednih klicev in nasvetov so v tem primeru višji kot v času običajnih delovnih ur in vam jih bomo predstavili ob začetku zastopanja. V primeru, da še niste naša stranka vas bomo takoj po prejemu sporočila ali klicu sporočili stroške v vašo potrditev.

Internetna stran: www.macek.si

Sedež naše pisarne se nahaja na Ljubljanski cesti 3a v Celju, I. nadstropje, poslovna stavba zraven stavbe Populus.

Imate vprašanje? Zastavite nam ga s pomočjo spodnjega obrazca.